เตรียมความพร้อมสู่ผลงานสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง


ข้อมูลเมื่อ : 01 กันยายน 2564

704 เข้าชม

...
ขอเชิญบุคลากรของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
"เตรียมความพร้อมสู่ผลงานสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ"
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
 
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.ทางช่องทาง ZOOM
 
 
Meeting ID: 942 7981 6022
Passcode: 220224
--------------------------

ข่าวและกิจกรรม