รับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำเเหน่งอาจารย์


ข้อมูลเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2564

714 เข้าชม

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

 
  • ที่อยู่จัดส่งเอกสารการสมัคร
นาย รัชภูมิ ทรงสำราญ (สมัครงาน)
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
  • Contact
ID Line : tamgtoku63
 
 

ข่าวและกิจกรรม