มาตรการบริหารจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 29 มิถุนายน 2564

710 เข้าชม

...

มาตรการบริหารจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ลดค่าเทอมทุกหลักสูตร 10% ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความลำบากและขาดแคลนทุนทรัพย์
เพิ่มเติมมากกว่าสถานการณ์ปกติ โดยจะมีการรับสมัครและจัดสรรทุนเมื่อเปิดภาคการศึกษา

3. บริหารการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่าง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564
(ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. - 16 ส.ค. 2564) เพื่อความปลอดภัยและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

4. บริหารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทำงานของบุคลากรจากบ้านเป็นหลัก
(Work from Home) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและความปลอดภัย
มุ่งประสิทธิภาพและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด

5. แจกแพ็กเกจอินเตอร์เนตฟรี 3 เดือนสำหรับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ที่ลงทะเบียนขอรับแพ็กเกจ

6. จัดทำประกันโควิดให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนของคณะจิตรกรรมฯ

7. จัดสรรงบประมาณร่วมกับภาควิชาต่างๆ เพื่อเตรียมอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา

8. สนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับให้บุคลากรยืมเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอสำหรับดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์

9. จัดทำสื่อสารสนเทศและคลิปวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์นำร่อง
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

      ===============================================

ข่าวและกิจกรรม