โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


ข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2564

1086 เข้าชม

...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
=========================
 
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
=========================
 
09.00 – 11.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนปฐมนิเทศพร้อมกัน และ 13.00 - 14.30 น. แนะแนวสวัสดิการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ผ่าน ZOOM โดยใช้ลิ้งก์ด้านล่าง 
 
Meeting ID: 970 3269 3963
Passcode: 123456
 
11.30 – 12.00 น.
นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ตามกลุ่มดังต่อไปนี้
 
กลุ่มที่ 1 รหัส (640110001 - 640110020) อาจารย์ ดร. ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์
Meeting ID: 957 4311 0100
Passcode: 111111
 
กลุ่มที่ 2 รหัส (640110021 - 640110041) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา
Meeting ID: 917 3500 4913
Passcode: 222222
 
กลุ่มที่ 3 รหัส (640110042 - 640110061) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ คงวารี
Meeting ID: 987 9709 3522
Passcode: 333333
 
กลุ่มที่ 4 รหัส (640110062 - 640110083) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทยา ขุนน้อย
Meeting ID: 942 0398 6272
Passcode: 444444
 
กลุ่มที่ 5 รหัส (640110084 - 640110104) อาจารย์ภัณฑิรา ไชยแก้ว
Meeting ID: 935 4170 4630
Passcode: 555555
 
กลุ่มที่ 6 รหัส (640110105-640110125) อาจารย์จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง
Meeting ID: 966 7282 1996
Passcode: 666666
 
=========================
 
ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าในระบบ Zoom ตามเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน และตรวจสอบรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มที่กำหนดให้ ขอบคุณค่ะ
 

ข่าวและกิจกรรม