หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ) 


ข้อมูลเมื่อ : 08 มิถุนายน 2564

717 เข้าชม

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ) 
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ( รอบ 3 )
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 • คณะจิตรกรรมฯ 080 424 6499 ( คุณเยาวพา )
 • คณะศึกษาศาสตร์ 082-529-9415 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน)
   
  Download ใบสมัคได้ที่: shorturl.asia/8QlfV
   
  --------------------------
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรทัศนศิลปศึกษารอบพิเศษปี 2564
  วันรับสมัคร 7 – 30 มิถุนายน 2564 และ
  ส่งแฟ้มผลงาน (ในรูปแบบ PDF file ภายในวันที่ 30 มิ.ย.64)
  วันพิจารณาแฟ้มสะสม วันที่ 1 ก.ค.64
  วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ก.ค. 64
  วันประกาศผล วันที่ 5 ก.ค.64
  --------------------------
   
  หลักฐานประกอบการสมัคร
   
  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
  4. สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
  5. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองสำเร็จการศึกษา1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
  6. แฟ้มสะสมผลงาน
  7. สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนา(ถ้ามี)

  *ใบสมัคร/หลักฐานการรับสมัคร/ส่งในรูปแบบ PDF file ที่ Pongern_w@su.ac.th ภายในวันที 30 มิ.ย.64
  ID Line : pojingjoe
  --------------------------

ข่าวและกิจกรรม