ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2564

3076 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

" เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ เน้นมุ่งมั่น และพัฒนาศักยภาพ เพื่อนักศึกษาและบุคลากรของเรา "

 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี -

[เข้ารับตำแหน่งวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ]

 
 

ข่าวและกิจกรรม