ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยศิลปินและศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติ (ออนไลน์) โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2564


ข้อมูลเมื่อ : 30 เมษายน 2564

722 เข้าชม

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยศิลปินและศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติ (ออนไลน์) โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2564
PROF. INGO VETTER บรรยายและจัดเวิร์กชอปในหัวข้อ “Language of Materials / Rhetorics of Form” (ภาษาของวัสดุ / ไวยกรณ์ของรูปทรง)
GIACOMO ZAGANELLI บรรยายและจัดเวิร์กชอปในหัวข้อ “The Social Role of Art in XXI Century” (บทบาททางสังคมของศิลปะในศตวรรษที่ 21)
 
การบรรยายออนไลน์: วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.
(บุคคลทั่วไป คณาจารย์และนักศึกษา กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อร่วมฟังบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom)
โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/gA2xUH7ZyFdcSWUW6
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์: 14 - 16 พฤษภาคม 2564
(สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เท่านั้น)
โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/8WUBL73ULaQGBaUX9
............................
Professor Ingo Vetter (คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปะเบรเมน เยอรมนี)
ศาสตราจารย์ Vetter เชี่ยวชาญด้านงานประติมากรรม ภาพถ่าย และผลงานศิลปะจัดวาง โดยมีแนวความคิดและความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองและพื้นที่สาธารณะ
หัวข้อการบรรยายและเวิร์กชอป: ภาษาของวัสดุ / ไวยกรณ์ของรูปทรง --- ความเป็นวัตถุของงานศิลปะคือจุดเริ่มต้นสำคัญในการอ่านและทำความเข้าใจผลงาน ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่วัสดุธรรมดา หากแฝงไว้ด้วยความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทของประวัติศาสตร์ กระแสนิยม ศาสนา เทคนิค สภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง ในอดีต ศิลปินใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีคุณค่า เช่น หินอ่อน สำริด หรือแม้แต่สีน้ำมัน แต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากวัสดุทางศิลปะกลายเป็นสิ่งที่ลื่นไหวและมีอายุเพียงชั่วครู่เท่านั้น? จะเป็นอย่างไรถ้าหากรูปร่างของงานศิลปะสูญสลายและจับต้องไม่ได้?
...........................
Giacomo Zaganelli
คุณ Zaganelli เป็นศิลปิน ภัณฑารักษ์ และนักจัดการวัฒนธรรม ทำงานและพำนักอยู่ที่ฟอลเรนซ์และเบอร์ลิน สร้างสรรค์โครงการศิลปะต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและคำนึงถึงสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะการค้นหาความหมายของพื้นที่ภายใต้มิติทางสังคมและความเป็นสาธารณะ
หัวข้อการบรรยายและเวิร์กชอป: บทบาททางสังคมของศิลปะในศตวรรษที่ 21 ---- อะไรคือศักยภาพของผลงานสร้างสรรค์ที่ศิลปินยุคปัจจุบันมอบให้กับชุมชน อะไรคือแนวความคิดของผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม? เป็นไปได้หรือไม่ที่บทบาททางสังคมสามารถบ่งชี้ความเป็นศิลปิน? และแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงาน? และในขณะเดียวกันช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการนำเข้าของทรัพยากรจากภายนอก เพื่อช่วยในการขบคิดและแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ ขับเคลื่อนสังคมไปสู่การสร้างความร่วมมือภายใต้สำนึกสาธารณะ?

ข่าวและกิจกรรม