ขอเชิญร่วมบูชา พระพิฆเนศวร ในโครงการจัดสร้างเพื่อทุนการศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 05 มีนาคม 2564

770 เข้าชม

...

เรียนผู้สนใจเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศวรใน

"โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปวิทยาการ รุ่น เพื่อทุนการศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "


เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา  ในโครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร ได้จัดให้มีการเช่าบูชาตามรายการดัง ต่อไปนี้ โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ผ่านภัยวิกฤตโควิด-19 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ และศิลปินแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ประติมากร โดยผศ.มานะ ไทวัฒนกุล

1. เช่าบูชาองค์พระพิฆเนศวร เนื้อสำริด หน้าตัก 5 นิ้ว จัดสร้างจำนวน 199 องค์
(ราคาเช่าบูชาองค์ละ 13,999 บาท)

2. เช่าบูชาองค์พระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว จัดสร้างจำนวน 799 องค์

(ราคาเช่าบูชาองค์ละ 6,999 บาท)สามารถเลือกหมายเลขได้

3.เนื้อทอง ขนาด 1 ซม. จัดสร้างตามคำสั่งจอง

4. เช่าบูชาองค์พระพิฆเนศวร เนื้อเงิน ขนาด 1 ซม. จัดสร้างจำนวน 399 องค์
(ราคาเช่าบูชาองค์ละ 1,500 บาท)

4. เช่าบูชาองค์พระพิฆเนศวร เนื้อสำริด ขนาด 1 ซม.จัดสร้างจำนวน 4,999 องค์
(ราคาเช่าบูชาองค์ละ 299 บาท)

ผู้สั่งจองชำระเงินผ่านทางบัญชี โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปวิทยาการ รุ่น เพื่อทุนการศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) เลขบัญชี 567-1-15529-7 **** หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line @339yaxqo

**เจ้าหน้าที่ประสานงาน :คุณกมลวรรณ อยู่คำ และ คุณอรอนงค์ โต้งยะ เบอร์ติดต่อ 0936341751**

การจองจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยัน การโอนเสร็จสิ้น รับชำระพร้อมโอนเงินภายใน 24 ชม.หลังจากการจอง เมื่อโอนเสร็จกรุณาส่ง สลิปการโอน และ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของผู้สั่งจอง ติดต่อผ่าน Line ID ที่ @339yaxqo เวลาในการจอง 09.00-17.00 น.ทุกวัน

ทุกท่านที่สั่งจองพระพิฆเนศวรสามารถมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) ในระยะเวลาที่คณะผู้จัดทำกำหนด หลังจากที่กระบวนการผลิตและเข้าสู่พิธีกรรม ทางผู้จัดทำจะติดต่อกับทางผู้จอง หรือท่านใดที่ต้องการให้จัดส่ง ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งให้โดยการมีการเก็บเงินปลายทางสำหรับค่าขนส่งต่อไป

ข่าวและกิจกรรม