คณบดี มอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ - ไทยพานิชย์"


ข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2563

3079 เข้าชม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
 
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯ ทุนการศึกษาในชื่อ " กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ "
 
โดยกองทุนนี้จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี.พศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 
จึงก่อตั้งตามที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกๆปี 
 
ในปีนี้มีมอบได้รับ 5 ทุน ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิม์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ข่าวและกิจกรรม