"ศิลปกรรมเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนา"


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2563

711 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน "ศิลปกรรมเพื่อทุนการศึกษาและการพัฒนา"

ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY วังท่าพระ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2563

ผลงานคณาจารย์และศิษย์เก่า คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. เข้าชมฟรี 

ข่าวและกิจกรรม