วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563


ข้อมูลเมื่อ : 01 กันยายน 2563

765 เข้าชม

...

15 กันยายน ของทุกปี วันศิลป์ พีระศรี

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดพิธีเปิดงานรำลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร คณบดีคนแรกของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีนี้ (2563) เป็นรุ่นที่ 77 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรมฯ ก่อตั้งมาเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 “128 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อร่วมระลึกถึงครูผู้อุทิศตนทั้งชีวิต เพื่องานศิลปะและเพื่อนักเรียนมาโดยตลอด

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตร
- วางช่อดอกไม้
- การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563 หัวข้อ “กายวิภาคมนุษย์ : ว่าด้วยเรื่องรูปแบบ” โดยศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ (หลานชายคนเดียวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี)
- การแสดงดนตรี และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ
- พิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะของคณะวิชา และหอศิลป์ ประกอบด้วย
• นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 37 เรื่อง “ปรับตัวเพื่ออยู่รอด : Surviving”
จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกิจกรรมการออกร้านต่าง ๆ มากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายไอเดียของนักศึกษา พร้อมวงดนตรี แสดงถึงความรักและความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในใต้ร่มเงาแห่งความเมตตาความปรารถนาดีที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีให้แก่ลูกศิษย์และสถาบันการศึกษาแห่งนี้

"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" & "นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร "อมตะวาจาที่ตรึงใจยังลูกศิษย์ ทุกๆคน

ข่าวและกิจกรรม