บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ Miss & Miss


ข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2563

771 เข้าชม

...

นิทรรศการ Miss & Miss   โดย จุรีพร เพชรกิ่ง และ ออมสิรี ปานดำรงค์

           บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

       ณ หอศิลป์ราชกุมารี ชั้น2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

   นิทรรศการจัดแสดง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563  เข้าชมฟรีเปิดวันทำการปกติ  ปิดวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ข่าวและกิจกรรม