การใช้ งานโปรแกรมภาษาอังกฤษSpeexx (หลักสูตรภาษา)


ข้อมูลเมื่อ : 18 สิงหาคม 2563

3081 เข้าชม

...

การใช้ งานโปรแกรมภาษาอังกฤษSpeexx (หลักสูตรภาษา)

1. ขั้นตอนการเข้าใช้ งาน เปิด Web browser พิมพ์ URL : https://portal.su.ac.th

2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของมหาวิทยาลัย

และคลิกเข้าสู่ระบบ/Login  คลิกที่Speexx

3. กรอกข้อมูลประวัติของฉันช่องมีเครื่องหมาย* ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง(ช่องชื่อเล่นต้องระบุ เป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นให ้คลิกที่ปุ่ม“บันทึก"

4. ขั้นตอนเข้าสู่หลักสตูรการเรียน

5. ขั้นตอนในการทำแบบฝึกหัด

เคล็ดลับการทำแบบฝึกหัด

1.อ่านคำสั่งคลิกที่สัญลักษณ์ภาพการแปล ถ้ามีบางสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

2.คลิกที่ ไวยากรณ์ เพื่ออ่านคำอธิบายไวยากรณ์ สำหรับการทำแบบฝึกหัด

3.เริ่มโดยการพยายามทำแบบฝึกหดัด้วยตนเอง

4.ทุกคำในแบบฝึกหัดสามารถแปลได้ เพียงแค่คลิกขวาที่คำศัพท์หรือแตะค้างไว้

5.คลิกที่ ตรวจคำตอบ แก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ จากนั้นกด ตรวจคำตอบ อีกครั้ง

 

 วิดีโอ VDO ขั้นตอนการเข้าระบบและการทำแบบฝึกหัด Speexx

                 https://youtu.be/9OLBfxjWei0

 

สอบถามปัญหาการใช งาน้: Email: support@speexx.co.th | Line ID: @speexxsupport | Facebook: Speexx@su | Tel: 02-581-1222-5, 081-350-8044

ข่าวและกิจกรรม