ไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2563


ข้อมูลเมื่อ : 14 สิงหาคม 2563

723 เข้าชม

...

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีการไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เเละเปิดพิธีการไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรร) เจิมเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ 

ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ข่าวและกิจกรรม