มอบเงินช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับ Covid 19 กับ 19 โรงพยาบาลทั่วประเทศ


ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2563

723 เข้าชม

        (01) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ศิลปินผู้หล่อองค์พระพิฆเนศ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับอาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ่(กรุงเทพมหานคร)                    

        (02) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ศิลปินผู้หล่อองค์พระพิฆเนศ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับอาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือ  เพื่อร่วมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม (จังหวัดนครปฐม)

 

   (03) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากรผู้ปั้นพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจัดสร้างโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ ได้นำเงินรายได้จากการเช่าบูชาไปมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี และโรงพยาบาลชะอำ  เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (จังหวัดเพชรบุรี)

 

      เงินช่วยเหลือดังกล่าวมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเช่าบูชาพระพิฆเนศ "เทพแห่งศิลปวิทยาการ รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์" เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 19 โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19

ข่าวและกิจกรรม