การเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟทีม ( Microsoft of Teams)


ข้อมูลเมื่อ : 18 เมษายน 2563

719 เข้าชม

การเข้าระบบการศึกษาออนไลน์หรือการประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟทีม เป็นการทดลองใช้ในช่วงเวลาวิกฤตไวรัสโคโรน่าไวรัส โควิด 19 โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้จากมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Username และ Password ซึ่งเป็นชื่อผู้ใช้งานเดิมที่ใช้ผ่านระบบ Su portal สามารถกดเลือกเข้าระบบแล้วทำการเลือก Microsoft office  >> Teams 

(มีภาพแสดงการเข้าระบบ)

ข่าวและกิจกรรม