นำเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฯ


ข้อมูลเมื่อ : 06 มีนาคม 2563

703 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเสวนาการนำเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ( เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) ซึ่งผลงานนักศึกษาจะจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2563 ****ชมฟรี *** เปิดให้เข้าชมวันอังคาร - วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ - อังคาร          

ข่าวและกิจกรรม