คณะจิตรกรรม ฯ จัดพิธีเปิด "นิทรรศการศิลปนิพนธ์ N72 Art Thesis Exhibition"


ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม 2563

776 เข้าชม

...

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเปิด "นิทรรศการศิลปนิพนธ์ N72 Art Thesis Exhibition"
โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บมจ.โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) / นักสะสมผลงานศิลปะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กล่าวรายงาน ตัวแทนนักศึกษากล่าวถึงการจัดนิทรรศการ N72
นิทรรศการจะจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 9 – 25 มีนาคม 2563
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี, อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1,2,3 และ 4
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม

*** นิทรรศการเปิดให้ชม: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *** ชมฟรี ***

ข่าวและกิจกรรม