มอบทุนการศึกษา ทุนอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์


ข้อมูลเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

3067 เข้าชม

...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ พร้อมคณาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ในพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2554 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นจิตรกรที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับคนหนึ่งของประเทศไทย ชาวจังหวัดเชียงราย อาจารย์เป็นศิษย์เก่าอาวุโสคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน สร้างคุณประโยชน์ รวมทั้งชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ โดยอาจารย์บริจาคทุนต่อเนื่องให้กับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเวลาต่อเนื่องกันทุกๆปี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ 

ข่าวและกิจกรรม