เปิดแสดดงนิทรรศการงาน EH Art MEDIA EXHIBITION & on-going project


ข้อมูลเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

718 เข้าชม

...

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

            คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเปิดนิทรรศการร่วม 2 นิทรรศการ นิทรรศการผลงานศิลปะสื่อผสมของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาสื่อผสม และนิทรรศการโดยภาควิชาทฤษฎีศิลป์ on-going project       

           โดย อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

            ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยศิลปินศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ชวัส จำปาแสน ภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า "ยิ้มจิตรกรรมฯ" 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

จัดโดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมฯและ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯขอเชิญชาวคณะจิตรกรรมฯ ร่วมวาดภาพรอยยิ้มของชาวคณะจิตรกรรมฯ


ตั้งแต่วันที่ 3 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.30 น.วันจันทร์ - ศุกร์  ณ ชั้น 2 
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม