Sebelas Maret University จากอินโดนีเซียเยี่ยมชมคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม 2563

3071 เข้าชม

...

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (31 มค. 63) อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อ.ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนจากคณาจารย์ภาควิชาต่างๆให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Sebelas Maret University is an Indonesian public university in the suburban area of Surakarta, Central Java ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะ ในโอกาศนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ ศิลปไทย หอศิลป์บรมราชกุมารี รวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อหารือการสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

ข่าวและกิจกรรม