คณะจิตรกรรมฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ


ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม 2563

3073 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนายเจนนรงค์ พุฒิสาร กับ นางสาวปัณฑิตา มีบุญสบาย


ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาศิลปะที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษา​และเผยแพร่ผลงาน
ณ​ ประเทศสหรัฐอเมริกา


จากโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Young Artists Talent #11)

กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวและกิจกรรม