พิธีเปิดนิทรรศการ Print For You 6th & How Thai 3th


ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม 2563

706 เข้าชม

...

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ PRINT FOR YOU 6th, 2020 “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6 & นิทรรศการ HOW THAI 3“ไทยยังไง” ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.

โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ   

โดยนิทรรศการทั้ง 2 โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 มค. - 30 มค 2563 ณ ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563
เปิดให้เข้าชมนิทรรศการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม