ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และเเจ้งวันสอบสัมภาษณ์


ข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม 2563

729 เข้าชม

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS 63
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่
http://admission.su.ac.th/std_interview_search.php

โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต เพื่อค้นหาข้อมูล

***** วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563*****

           เวลา 08.30 น. รายงานตัว

           เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์

           เอกสารที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมมา

         1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้

         2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้ว (มอบให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์) ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ เวปไซต์ http://admission.su.ac.th/index.php

ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 034 271379

ข่าวและกิจกรรม