ด่วน !!!  รับสมัครนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับศิลปิน


ข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม 2563

706 เข้าชม

...
       ด่วน !!!  รับสมัครนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระดับปริญญาตรี / โท / เอก ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม

INTERNATIONAL ART EXPERIENCE
"ศิลปินรับเชิญนานาชาติ และกิจกรรมเวิร์กชอปเครือข่ายนักศึกษาศิลปะนานาชาติ ปีการศึกษา 2562"

- ได้เข้าร่วมเวิร์กชอปและวิจารณ์ผลงานกับศิลปินต่างประเทศจากเยอรมันและอินโดนีเซีย
- ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาศิลปะจากประเทศญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย เยอรมัน เวียดนาม และสิงคโปร์

          สามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายผลงานศิลปะที่ดีที่สุด 3 ชิ้นงาน --- รับและส่งใบสมัคร @ "พี่มี่" ห้อง Art Shop ชั้นลอยของหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

#รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563

เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 - 18 มีนาคม 2563 (กิจกรรมส่วนใหญ่จัดขึ้นในช่วงเย็น นอกเวลาเรียน)

 #ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 31 มกราคม 2563

*** เงื่อนไขการคัดเลือกเน้นที่ผลงานศิลปกรรมเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้คล่องก็สามารถร่วมกิจกรรมได้****
 
 
 
 
 

ข่าวและกิจกรรม