นิทรรศการโดยศิลปินต่างประเทศในพำนักและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ


ข้อมูลเมื่อ : 16 ธันวาคม 2562

3066 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มีพิธีเปิดนิทรรศการโดยศิลปินต่างประเทศในพำนักและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
"Unknown Project"

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประธานในพิธี

นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯ ประกอบด้วย

-Thanee Boonrawdcharoen (นักศึกษา เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ที่ Taipei Artist Village ไต้หวัน)

-Mutsha Promchan (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan Normal University ไต้หวัน)

-Gemmica Sinthawalai (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer Program ณ Hungkuang University ไต้หวัน)
-Kitipong Ngowsiri (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tama Art University ญี่ปุ่น)

-และศิลปินในพำนัก Chiu Chih Hua จาก Taipei Artist Village ชาวไต้หวัน

ซึ่งนิทรรศการโดยศิลปินต่างประเทศในพำนักและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
"Unknown Project"   จะจัดแสดงระหว่างวันที่
16 - 20 ธันวาคม 2563

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิริธร คณะจิตรกรรมฯ นครปฐม

ข่าวและกิจกรรม