คณะผู้บริหารคณะจิตรกรรม ฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร College of Chinese & ASEAN Arts จากเฉิงตู


ข้อมูลเมื่อ : 03 ธันวาคม 2562

768 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี อ.ดร.วิชญ มกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.กิ่งกาญ สุนทรชื่น รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก College of Chinese & Asean Arts เมืองเฉิงตู เสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Prof. Yu Junjian President,College of chinese & Asean Arts 

Mr.Peng Jixiang , Mr. Luo Lai ,Mr. Jing Peng,Ms.Wan Qun,Mr.Din Jinlong

College of Chinese & ASEAN Arts มีโปรแกรมการเรียนการสอนในด้าน

The Art College consists of : 1. School of Art and Design

2. School of Music and Dance

3. School of Film and Animation

ข้อมูลเพิ่มเติมจากhttp://ccaa.cdu.edu.cn

 

ข่าวและกิจกรรม