วันศิลป์ พีระศรี 2560


ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2560

3067 เข้าชม

...

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วางดอกไม้บริเวณอนุสาวรีย์ ศิลป์ พีระศรี

ในวันงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560   

ข่าวและกิจกรรม