เส้นทางอาชีพในอนาคต


ข้อมูลเมื่อ : 02 ธันวาคม 2562

3088 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

สู่เส้นทางอาชีพในอนาคต

-ศิลปิน ผู้ช่วยศิลปิน

-นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านศิลปะ

-นักเขียน/นักวิจารณ์ศิลปะ

-นักบริหารจัดการทางด้านศิลปะ

-ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและจัดการงานศิลปะ

-ฝ่ายศิลปกรรมในหน่วยงานสื่อโฆษณาและวงการทีวี

-นักออกแบบกราฟฟิก

-ผู้กำกับฝ่ายศิลป์

-เจ้าของธุรกิจด้านศิลปะ

 

ข่าวและกิจกรรม