งานเลี้ยงฉลองยินดี บัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2562

709 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ในโอกาสนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) จบการศึกษา ซึ่งจะมีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้

โอกาสนี้คณบดีกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมีกิจกรรมการเสวนาย่อมๆ จัดเลี้ยงสังสรรค์

ร่วมกันกับรุ่นน้องใหม่ ที่เข้ายินดีกับรุ่นพี่ในวันนี้พร้อมเล่าประสบการณ์ความประทับใจการเรียน

การสอนความผูกพันความเอื้อเฟื้อร่วมกันของเพื่อนๆตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ร่วมกันในสถานศึกษาแห่งนี้

 

ข่าวและกิจกรรม