เสวนา การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆที่มีฐานข้อมูลจากประวัติศาสตร์และสังคม อริญชย์ รุ่งแจ้ง


ข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562

710 เข้าชม

...

   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดเสวนา บรรยายในหัวข้อ"การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆที่มีฐานข้อมูลจากประวัติศาสตร์และสังคม" โดยศิลปิน อริญชย์ รุ่งแจ้ง    

ศิลปินมากความสามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอ และจัดแสดงนิทรรศการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น - 16.30 น. ณ ห้องภาพยนตร์ชั้น 3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

รับชมย้อนหลังได้ที่ >> กดตรงนี้ <<

ข่าวและกิจกรรม