พิธีเปิดนิทรรศการ "อิหยัง"


ข้อมูลเมื่อ : 08 ตุลาคม 2562

714 เข้าชม

...

เมื่อเวลา 17.00 น.  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดพิธีเปิดนิทรรศการ

“อีหยัง”
E-YOUNG EXHIBITION

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี รองคณบดีรวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเนืองเเน่น ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ จจัดแสดงระหว่าง วันที่ 1-18 ตุลาคม 2562

         ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

         เปิดวันจันทร์ - วันเสาร์  ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. **ชมฟรี**

ข่าวและกิจกรรม