การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36 มนุษย์ / โลก


ข้อมูลเมื่อ : 16 กันยายน 2562

3067 เข้าชม

...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น.

มีพิธีเปิดนิทรรศการคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และภริยา  เข้าเยี่ยมชมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และนิทรรศการ Anthropocene : มนุษย์/โลก นิทรรศการโดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ณ อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ นครปฐม เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 2562

     ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

     

 

 

 

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562
ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันเวลาดังกล่าว

ข่าวและกิจกรรม