ศิลปกรรมของคณาจารย์ครั้งที่ 36 ของคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 31 สิงหาคม 2562

707 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ 

การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36
มนุษย์ / โลก

นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 9.30 น.
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562) 
ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม