เปิดนิทรรศการศิลปกรรม PAINT-ING 2019


ข้อมูลเมื่อ : 27 สิงหาคม 2562

708 เข้าชม

...

       เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม PAINT-ING 2019 จิตร-กรรม 2562

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม และคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ

ผลงานจัดแสดงโดยผลงานของนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดเเสดงนิทรรศการ 9 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 เปิดแสดงทุกวัน เวลา 9.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดตามเทศกาล

ข่าวและกิจกรรม