เปิดนิทรรศการ "ทิศทางสร้างสรรค์ประติมากรรม"


ข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562

3068 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น.ภาควิชาประติมากรรม

จัดพิธีเปิดนิทรรศการ"ทิศทางสร้างสรรค์ประติมากรรม" 

โดยมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 

ชมฟรี จันทร์ - เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

  

ข่าวและกิจกรรม