เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


ข้อมูลเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2562

712 เข้าชม

...

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
“ศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562"
หัวข้อ “ความสุขของคนไทย”

โดย ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 29 สิงหาคม 2562

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
49/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หอศิลป์เปิดวันพุธ-วันจันทร์ เวลา 10.00-18.00 น. (เข้าชมฟรี)

******ปิดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์******
- เดินทางโดยรถประจำทาง : สาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, 524
- เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา : ขึ้น-ลงที่ท่าพระอาทิตย์ ติดกับสวนสันติชัยปราการ

ข่าวและกิจกรรม