เปิดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรม ประจักษ์ สุปันตี


ข้อมูลเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562

713 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรม

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรม ของ ประจักษ์ สุปันตี

โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้อง Project Space I ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ข่าวและกิจกรรม