พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเส้นใย


ข้อมูลเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2562

710 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โดบ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธี 

ณ หอศิลปรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
 นิทรรศการศิลปกรรมเส้นใย  จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2562

ณ ชั้น 1 หอศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี
****ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์****

ข่าวและกิจกรรม