พิธีเปิดนิทรรศการ ARCADE ครั้งที่ 3


ข้อมูลเมื่อ : 13 มิถุนายน 2562

3068 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
มีพิธีเปิดนิทรรศการ ARCADE ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดโครงการ Workshop ศิลปินนานาชาติ โครงการจัดขึ้นในวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562
โดยมี อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมาในโครงการนิทรรศการครั้งนี้
ศาสตราจารย์ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานในพิธี พร้อมศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รวมทั้งคณาจารย์ ศิลปินไทย ศิลปินต่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ 
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1-2
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม