พิธีเปิดนิทรรศการร่วม ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ข้อมูลเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2562

3071 เข้าชม

...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มีพิธีเปิดนิทรรศการร่วม 3 นิทรรศการ ดังนี้ 

1. “Aesthetics of Happiness” โดย สิทธิวัฒน์ มีวันคำ 
2. 'มหร"ศพ"ความเชื่อ' โดย ตรีเทพ สิลาไกรลาศ
3. "ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ" โดย นพเกล้า ศรีมาตยกุล
4. "ศิวิไลซ์ / ไร้สำนึก : สูญและล่มสลาย" โดย พิสณฑ์ สุวรรณภักดี

โดย

   ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมศิลปินและผู้สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้  ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 โดยนิทรรศการทั้ง 4 จัดแสดง 23 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ชมฟรี
    ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม