โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2562


ข้อมูลเมื่อ : 01 มิถุนายน 2562

3070 เข้าชม

...

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2562

โดย มูลนิธิเอสซีจี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

     มูลนิธิเอสซีจี เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-25 ปีทั่วประเทศ ที่มีใจรักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มาปล่อยของ ประลองความคิดสร้างสรรค์ ประชันไอเดียศิลป์ เพื่อแจ้งเกิดเป็นยุวศิลปินเลือดใหม่ในวงการศิลปะกับโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 หรือ Young Thai Artist Award 2019 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ น้องๆ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึง 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยผู้ชนะรางวัลผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาสร้างแรงบันดาลใจและชมผลงานศิลปะในต่างประเทศ ส่วนรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

       เยาวชนที่สนใจปล่อยพลังความสามารถด้านศิลปะเพื่อพิสูจน์ความอาร์ตในตัวคุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือโทร. 02 586 2042

   #ส่งผลงานในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

สนใจติดตามความเคลื่อนไหว www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

คุณสมบัติ

          เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 18-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537- 31 ธันวาคม 2544)

ผลงาน 

     1.งานจิตรกรรม งานภาพพิมพพ์ และงานสื่อผสมอื่นๆไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิคซึ่งสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน

     2.สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง

     3.ผลงานต้องมีขนาด กว้างxยาว ไม่เกิน 1.8 x 1.8 เมตร รวมกรอบพร้อมติดตั้ง โดยส่วนที่ยื่นออกมานอกเฟรมไม่เกิน 10 เซนติเมตร

     4. ผู้ส่งผลงานต้องไม่เป็นผู้ที่เคยรับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี ในสาขาศิลปะ 2 มิติมาก่อน 

     ***กรณีเป็นเยาวชนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ ให้ส่งทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา 

    ***กรณีเป็นเยาวชนไทยที่มีอายุตามที่กำหนด และไม่ได้ศึกษาอยู่ ให้ส่งเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ข่าวและกิจกรรม