พิธีเปิดนิทรรศการร่วม นำ-มา-ทำ & มากกว่าศิลปะ More Than Arts #9


ข้อมูลเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2562

716 เข้าชม

เมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดพิธีเปิดนิทรรศการร่วมระหว่าง 


"นิทรรศการ “มากกว่าศิลปะ More Than Arts #9” โดยนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา 
และนิทรรศการ “นำ-มา-ทำ” โดยนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


นิทรรศการทั้ง 2 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม 2562
นิทรรศการ “มากกว่าศิลปะ” จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2
นิทรรศการ “นำ-มา-ทำ” จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9:00 – 16:30 น. ชมฟรี


#ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery

www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

ข่าวและกิจกรรม