ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2


ข้อมูลเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2562

3067 เข้าชม

...

             ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ทำการยืนยันสิทธิ์ Clearing House และถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็ปไซต์ http://reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ภายในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดถือว่าพ้นสภาพฯ และจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมประกาศนี้ 

       ******ขั้นตอนการจัดการระบบ   รายชื่อ หน้า 2  ขั้นตอน  47  - 49  จากไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ ******

https://admission.su.ac.th/doc2562/announce2562-2-final.pdf?fbclid=IwAR3P4EAQzhSqNOngwzJSIOVl6So11MLZfHGQtJeCRq5wVuGVM0R7WSSdc3Q

ข่าวและกิจกรรม