เสวนาเรื่องการปรับตัวอย่างไรของศิลปะต่อการเข้ามาของเทคโนโลยี


ข้อมูลเมื่อ : 19 เมษายน 2562

707 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

จัดเสวนาเรื่องการปรับตัวอย่างไรของศิลปะต่อการเข้ามาของเทคโนโลยี โดย

คุณคมกฤษ เทพเทียน ศิลปินอิสระ, อาจารย์พิเศษสาขาประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

วิทยากรผู้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประติมากรรมและการปรับตัวอย่างไรของศิลปะต่อการเข้ามาของเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องภาพยนตร์ชั้น 3

อาคารปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

จังหวัดนครปฐม

สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่    >>กดตรงนี้ <<

 

ข่าวและกิจกรรม