ขอเชิญคณาจารย์ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องAnthropocene ยุคมนุษย์ครองโลก


ข้อมูลเมื่อ : 29 มีนาคม 2562

3076 เข้าชม

...

 

     ขอเชิญคณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่าน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Anthropocene ยุคมนุษย์ครองโลก"

     โดย ดร.สรณรัชต์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

>>กดรับชมย้อนหลังตรงนี้<<

     วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00
ห้องบรรยาย 301/2 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม