"สะบัดสี ครั้งที่ 1 " กีฬาคณาจารย์และบุคลากรคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 21 มีนาคม 2562

707 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

จัดกีฬาสามัคคี บุคลากรและคณาจารย์ ผู้บริหาร จัดแข่งขัน

ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ จัดแข่งขันหลายประเภทได้แก่ ฟุตซอล แบตมินตัน เปตอง ปิงปอง ชักเย่อ 

             "เสริมกีฬา สานไมตรี สร้างสามัคคี สะบัดสีเกมส์"

ข่าวและกิจกรรม