รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษ ระดับอุดมศึกษา จาก "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11"


ข้อมูลเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560

726 เข้าชม

...

นายวิรัตน์ เอกปัจชา รหัสนักศึกษา 01570077 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนักศึกษาอีก 3 ราย คือ นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน รหัสนักศึกษา 01580016 นายพิเชษฐ ยังพบ รหัสนักศึกษา 01570050 และ นายวิชย์ ณ พัทลุง รหัสนักศึกษา 01570076 ได้รับรางวัลพิเศษ จากการประกวดวาดภาพโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11" หัวข้อ "ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน" กำหนดตัดสินรอบสุดท้าย และทำพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

ข่าวและกิจกรรม