เล่าเรื่อง เบื้องหลัง ภัณฑารักษ์


ข้อมูลเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

704 เข้าชม

...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมการเสวนา
ภายใต้โครงการทูตวัฒนธรรมชาวอเมริกัน โดยความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

"เล่าเรื่อง เบื้องหลัง ภัณฑารักษ์ : 
Understanding the Role of Curators as a Profession"

โดย ดร.โจแอนน์ ฮิปโปลิต 
ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน

..กดตรงนี้เข้าชมวิดีโอ..

 ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการทางทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม