ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561


ข้อมูลเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

714 เข้าชม

...

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562 )

ศาสตราจาย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอร่วมแสดงความยินดีในวาระที่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปริญญา ตันติสุข ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)

ข่าวและกิจกรรม